ปากกาลูกลื่นพร้อมแท่นตั้งโต๊ะ 0.7 มม. นง. ฟลามิงโก้ 991
รหัสสินค้า : ฟลามิงโก้ 991
รายละเอียดสินค้า
ราคา 145 บาท