ซองพลาสติกแข็ง
รหัสสินค้า CA-A4 Panda
ราคา 19 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า CA-A3 Panda
ราคา 40 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า CA-A5
ราคา 15 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า CA-A6
ราคา 12 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง A7 แพนด้า
ราคา 10 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง B4 แพนด้า
ราคา 29 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง B5 แพนด้า
ราคา 21 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง A4 บีบี
ราคา 18 บาท (มีรายการส่งเสริมการขายโปรดติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง A3 บีบี
ราคา 36 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง A5 บีบี
ราคา 14 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง A6 บีบี
ราคา 11 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย โปรดติดต่อพนักงาน )
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง A7 บีบี
ราคา 9 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย โปรดติดต่อพนักงาน )