พลาสติกเคลือบบัตร
รหัสสินค้า 60x90 มม. หนา125ไมครอน แพนด้า
ราคา 40 บาท
รหัสสินค้า 65x95 มม. หนา125ไมครอน แพนด้า
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า 70x100 มม. หนา125ไมครอน แพนด้า
ราคา 55 บาท/กล่อง
รหัสสินค้า 80x110 มม. หนา125ไมครอน แพนด้า
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า 110x160 มม. หนา125ไมครอน แพนด้า
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า F14 หนา125ไมครอน แพนด้า
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า A3 หนา125ไมครอน Panda
ราคา 750 บาท/กล่อง
รหัสสินค้า พลาสติกเคลือบบัตร A4 125/216X303 ตรา แพนด้า
ราคา : 280 บาท/กล่อง (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า พลาสติกเคลือบบัตร A4 125/216X303 ตรา นากิ
ราคา : 310 บาท
รหัสสินค้า 32 micron A4
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า 50 micron A4
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า 75 ไมครอน /216X303 mm.
ราคาพิเศษ