อุปกรณ์เขียนและลบคำผิด
ปากกาลูกลื่น 0.7 มม. น้ำเงิน M&G ABP64873A 
รหัสสินค้า : M&G ABP64873A
รายละเอียดสินค้า