อุปกรณ์เขียนและลบคำผิด
ปากกาลูกลื่นพร้อมแท่นตั้งโต๊ะ 0.7 มม. นง. ฟลามิงโก้ 991 
รหัสสินค้า : ฟลามิงโก้ 991
รายละเอียดสินค้า