ป้ายชื่อ
ป้ายชื่อ PP ใส่บัตรแนวตั้ง สีขาว 
รหัสสินค้า : ป้ายชื่อ PP ใส่บัตรแนวตั้ง สีขาว
รายละเอียดสินค้า