ป้ายชื่อ
ป้ายชื่อ PP ใส่บัตรแนวตั้ง สีชมพู 
รหัสสินค้า : ป้ายชื่อ PP ใส่บัตรแนวตั้ง สีชมพู
รายละเอียดสินค้า