ป้ายชื่อ
ป้ายชื่อ PP ใส่บัตรแนวตั้ง สีเขียว 
รหัสสินค้า : ป้ายชื่อ PP ใส่บัตรแนวตั้ง สีเขียว
รายละเอียดสินค้า