ป้ายชื่อ
ป้ายชื่อ PP ใส่บัตรแนวตั้ง สีน้ำเงิน 
รหัสสินค้า : ป้ายชื่อ PP ใส่บัตรแนวตั้ง สีน้ำเงิน
รายละเอียดสินค้า