ป้ายชื่อ
ป้ายชื่อ PP ใส่บัตรแนวตั้ง สีแดง 
รหัสสินค้า : ป้ายชื่อ PP ใส่บัตรแนวตั้ง สีแดง
รายละเอียดสินค้า