All Catagories
ลวดเย็บไฟฟ้า Rapid Casset 5080 
รหัสสินค้า : Rapid Casset 5080
รายละเอียดสินค้า

ลวดเย็บไฟฟ้า Rapid Casset 5080

 

ลวดเย็บไปฟ้า Rapid Casset 5080 สามารถช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การใช้งานง่าย

สามารถ เย็บกระดาษได้สูงสุด 80 แผ่น

บรรจุลวดเย็บได้ ถึง 5,000 ตัว