รหัสสินค้า KS-63
ราคา 18 บาท/เส้น
รหัสสินค้า TPM SP-61
ราคา 10 บาท/เส้น