รหัสสินค้า เครื่องเคลือบบัตร A3 เดลี่ Deli No.3895-EU
ราคา 4,050 บาท
รหัสสินค้า เครื่องเคลือบบัตร (A3) ฮิค TCC-6000
ราคา 18,500 บาท
รหัสสินค้า VA-470
ราคา 880 บาท/โหล
รหัสสินค้า GBC Insprie Plus A3
ราคา 2,940 บาท
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 6" (กล่อง 12 ตัว) SDI 0206
ราคา 450 บาท / กล่อง
รหัสสินค้า VA-470
ราคา 880 บาท/โหล
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 4" (กล่อง 12 ตัว) SDI 0207
ราคา 350 บาท
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 3" (กล่อง 12 ตัว) SDI 0208
ราคา 330 บาท / กล่อง
รหัสสินค้า VA-470
ราคา 880 บาท/โหล
รหัสสินค้า คลิปหนีบพลาสติก 30 มม.คละสี
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า คลิปหนีบพลาสติก 50 มม.คละสี
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า ลวดเสียบกระดาษ
ราคาพิเศษ