รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 6" (กล่อง 12 ตัว) SDI 0206
ราคา 450 บาท / กล่อง
รหัสสินค้า VA-470
ราคา 880 บาท/โหล
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 4" (กล่อง 12 ตัว) SDI 0207
ราคา 350 บาท
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 3" (กล่อง 12 ตัว) SDI 0208
ราคา 330 บาท / กล่อง
รหัสสินค้า VA-470
ราคา 880 บาท/โหล
รหัสสินค้า คลิปหนีบพลาสติก 30 มม.คละสี
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า คลิปหนีบพลาสติก 50 มม.คละสี
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า ลวดเสียบกระดาษ
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า ลวดเสียบกระดาษกลม No.1แพ็ค10 (กล่อง 100 ตัว) ตราเสือ
ราคา 950 บาท/แพ็ค 10 กล่อง (กล่อง 100 ตัว)
รหัสสินค้า SDI 0771
ราคา 52 บาท
รหัสสินค้า SDI 0773
ราคา 70 บาท
รหัสสินค้า ลวดเสียบกระดาษกลม No.1n แพ็ค10 (กล่อง 100 ตัว) ตราสิงห์
ราคาพิเศษ