รหัสสินค้า VA-470
ราคา 880 บาท/โหล
รหัสสินค้า คลิปหนีบพลาสติก 30 มม.คละสี
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า คลิปหนีบพลาสติก 50 มม.คละสี
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า ลวดเสียบกระดาษ
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า ลวดเสียบกระดาษกลม No.1แพ็ค10 (กล่อง 100 ตัว) ตราเสือ
ราคา 950 บาท/แพ็ค 10 กล่อง (กล่อง 100 ตัว)
รหัสสินค้า SDI 0771
ราคา 52 บาท
รหัสสินค้า SDI 0773
ราคา 70 บาท
รหัสสินค้า ลวดเสียบกระดาษกลม No.1n แพ็ค10 (กล่อง 100 ตัว) ตราสิงห์
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า ลวดเสียบ กลม No.1 แพ็ค 10 กล่อง (กล่อง 50 ตัว) ตราปลา
50 บาท/แพ็ค 10 กล่อง
รหัสสินค้า ลวดเสียบ กลม No.1 981แพ็ค ฟรามิงโก้ Flamingo
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า SDI 0774
ราคา 55 บาท
รหัสสินค้า ET-790-1
ราคา 2800/ชุด