รหัสสินค้า ลวดเสียบ กลม NO.0 แพ็ค10 (กล่อง 20 ตัว) เครื่องบิน
ราคา 115 บาท แพ็ค10 (กล่อง 20 ตัว)
รหัสสินค้า ลวดเสียบ กลม NO.5 แพ็ค10 (กล่อง 50 ตัว) ฟลามิงโก้ 983
ราคา 240 บาท (10กล่อง/แพ็ค)
รหัสสินค้า ลวดเสียบ สามเหลี่ยม แพ็ค10 (กล่อง 50 ตัว) ม้า
ราคา 105 บาท/เเพ็ค 10 กล่อง (กล่อง 50 ตัว)
รหัสสินค้า ลวดเสียบ เหลี่ยม (กล่อง 50 ตัว) เอลเฟ่น 1
ราคา 65 บาท/แพ็ค 10 กล่อง
รหัสสินค้า SDI 4294
ราคา 53 บาท
รหัสสินค้า เครื่องยิงบอร์ด
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า R13E
ราคา : 920 บาท
รหัสสินค้า R83E
ราคา :
รหัสสินค้า R36
ราคา : 2,250 บาท
รหัสสินค้า คัดเตอร์
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า ลวดเสียบ สามเหลี่ยม (กล่อง 50 ตัว) ปลา
ราคา 50 บาท/แพ็ค 10 กล่อง (กล่อง 50 ตัว)
รหัสสินค้า เครื่องคิดเลข
ราคาพิเศษ