รหัสสินค้า VA-470
ราคา 880 บาท/โหล
รหัสสินค้า SDI 0203
ราคากล่องละ 75 บาท
รหัสสินค้า SDI 0204
ราคากล่องละ 55 บาท
รหัสสินค้า VA-470
ราคา 880 บาท/โหล
รหัสสินค้า SDI 0205
ราคากล่องละ 42 บาท
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 6" (กล่อง 12 ตัว) SDI 0206
ราคา 450 บาท / กล่อง
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 4" (กล่อง 12 ตัว) SDI 0207
ราคา 350 บาท
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 3" (กล่อง 12 ตัว) SDI 0208
ราคา 330 บาท / กล่อง
รหัสสินค้า คลิปหนีบพลาสติก 30 มม.คละสี
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า SDI 0771
ราคา 52 บาท
รหัสสินค้า SDI 0773
ราคา 70 บาท
รหัสสินค้า คลิปหนีบพลาสติก 50 มม.คละสี
ราคาพิเศษ