รหัสสินค้า SDI 0205
ราคากล่องละ 42 บาท
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 6" (กล่อง 12 ตัว) SDI 0206
ราคา 450 บาท / กล่อง
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 4" (กล่อง 12 ตัว) SDI 0207
ราคา 350 บาท
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 3" (กล่อง 12 ตัว) SDI 0208
ราคา 330 บาท / กล่อง
รหัสสินค้า คลิปหนีบพลาสติก 30 มม.คละสี
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า SDI 0771
ราคา 52 บาท
รหัสสินค้า SDI 0773
ราคา 70 บาท
รหัสสินค้า คลิปหนีบพลาสติก 50 มม.คละสี
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า ลวดเสียบกระดาษ
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า ลวดเสียบกระดาษกลม No.1แพ็ค10 (กล่อง 100 ตัว) ตราเสือ
ราคา 950 บาท/แพ็ค 10 กล่อง (กล่อง 100 ตัว)
รหัสสินค้า SDI 0774
ราคา 55 บาท
รหัสสินค้า ET-790-1
ราคา 2800/ชุด