รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 1 1/2" NO.3
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 2" NO.2 กล่อง36ตัว Double
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 2 1/2" NO.1 (2.5")
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 3" NO.0 กล่อง36ตัว Double
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า คลิปขาวปากแบน 6" (กล่อง 12 ตัว) Mountain clips
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า SDI 0200
ราคากล่องละ 175 บาท
รหัสสินค้า หมุดทองเหลือง2ขา,หมุดลิ้นแฟ้มโลหะ,หมุดทองเหลือง
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า หมุดทองเหลือง2ขา ขนาด 1 นิ้ว no.1 ตราดอกไม้
ราคา 23 บาท
รหัสสินค้า หมุดทองเหลือง2ขา หมุดลิ้นแฟ้มโลหะ ขนาด 1.5 นิ้ว no.1 1/2 ตราดอกไม้
ราคา 26 บาท
รหัสสินค้า หมุดทองเหลือง2ขา หมุดลิ้นแฟ้มโลหะ ขนาด 2 นิ้ว no.2 ตราดอกไม้
ราคา 30 บาท
รหัสสินค้า หมุดทองเหลือง2ขา หมุดลิ้นแฟ้มโลหะ ขนาด 1 นิ้ว NO.4 ตราเครื่องบิน
ราคา 43 บาท