รหัสสินค้า 5200129
กระดาษคอม 11*15 (4 ชั้น)
รหัสสินค้า 5200068
กระดาษคอม 9.5*11 (2ชั้น)
รหัสสินค้า 5200020
กระดาษคอม 9*11 (2 ชั้น)
รหัสสินค้า 5200013
กระดาษคอม 9*11 (1 ชั้น)
รหัสสินค้า 5200044
กระดาษคอม 9.5*11 (1 ชั้น)
รหัสสินค้า 5200211
กระดาษคอม 9*5.5 (1 ชั้น)
รหัสสินค้า 5200051
กระดาษคอม 11*11 (1 ชั้น)
รหัสสินค้า H08-51
สันห่วงพลาสติก
รหัสสินค้า SPC รุ่น FPK-III 60
ราคาพิิเศษ
รหัสสินค้า HB45V
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า 200
กรรไกร แพนด้าสีสัม
รหัสสินค้า SEIKO
ผลิตตามมาตรฐานเครื่องตอกบัตรแต่ละยี่ห้ออย่างถูกต้อง ตอกบัตรได้ถูกต้องแม่นยำ ใช้กับเครื่อง Seiko ทุกรุ่นยกเว้นรุ่น QR-475/6560 มีช่องสำหรับกรอกรายละเอียดของพนักงานได้อย่างครบถ้วน ผลิตจากกระดาษเนื้อด