รหัสสินค้า โมเทค MX-5500New
ราคา 102 บาท
รหัสสินค้า โมเทค MX-6600S
ราคา 225 บาท
รหัสสินค้า โมเทค MX-2316
ราคา 235 บาท
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 1213FA-H
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน รับรองมาตรฐาน มอก.716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 23 (23/13) แนะนำใช้กับเครื่องเย็บรุ่น : HD-12N/13, HD-12N/17, HD-12N/24, 12L/17, 12F เย็บกระดาษได้
รหัสสินค้า 202-002
ลวดเย็บ แม็กซ์ 3-1M
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 35-5M
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน เย็บได้นุ่มมือ สะดวกในการใช้งาน ได้มาตรฐาน มอก. 716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 35-5M แนะนำใช้กับเครื่องเย็บ : สามารถใช้กับเครื่องเย็บขนาดกลางทุกรุ่
รหัสสินค้า 202-001
ลวดเย็บ แม็กซ์ 10-1M
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ M8-1M
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง มีลักษณะหลังโค้ง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน เย็บได้นุ่มมือ สะดวกในการใช้งาน ได้มาตรฐาน มอก. 716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : M8-1M แนะนำใช้กับเครื่องเย็บรุ่น : HD-88, HP-88 เ
รหัสสินค้า 203-003
เครื่องเย็บ แม็กซ์ HD-10D
รหัสสินค้า 2503-002
เครื่องเย็บ แม็กซ์ HD-50
รหัสสินค้า 203-001
เครื่องเย็บ แม็กซ์ HD-50R
รหัสสินค้า 203-005
เครื่องเย็บ แม็กซ์ HD-88R