รหัสสินค้า UHU 50
กาวหัวฟองน้ำ UHU 50ML
รหัสสินค้า TOA 4
กาวลาเท็กซ์ TOA 4
รหัสสินค้า TOA 8
กาวลาเท็กซ์ TOA 8
รหัสสินค้า TOA 16
กาวลาเท็กซ์ TOA 16
รหัสสินค้า TOA 32
กาวลาเท็กซ์ TOA 32
รหัสสินค้า G-22
กาวแท่งตราช้าง 22 กรัม
รหัสสินค้า G-10
กาวแท่งตราช้าง 10 กรัม
รหัสสินค้า UHU 40
กาวแท่งยู้ฮู 40 กรัม
รหัสสินค้า UHU 21
กาวแท่งยู้ฮู 21 กรัม
รหัสสินค้า ป้ายชื่อพร้อมเชือก S08 (แนวตั้ง)
ราคา 640 บาท/เเพ็ค 50 ชิ้น
รหัสสินค้า ป้ายชื่อพร้อมเชือก S09 (แนวนอน)
ราคา 640 บาท/เเพ็ค 50 ชิ้น