รหัสสินค้า TOA 32
กาวลาเท็กซ์ TOA 32
รหัสสินค้า G-22
กาวแท่งตราช้าง 22 กรัม
รหัสสินค้า G-10
กาวแท่งตราช้าง 10 กรัม
รหัสสินค้า UHU 40
กาวแท่งยู้ฮู 40 กรัม
รหัสสินค้า UHU 21
กาวแท่งยู้ฮู 21 กรัม
รหัสสินค้า ป้ายชื่อพร้อมเชือก S08 (แนวตั้ง)
ราคา 640 บาท/เเพ็ค 50 ชิ้น
รหัสสินค้า ป้ายชื่อพร้อมเชือก S09 (แนวนอน)
ราคา 640 บาท/เเพ็ค 50 ชิ้น
รหัสสินค้า แนวตั้ง L (แพ็ค5ซอง) Win
ราคา 47 บาท
รหัสสินค้า กาวแท่งยูฮู 8.2 G
กาวแท่งเล็กยูฮู 8G
รหัสสินค้า แนวตั้ง S (แพ็ค5ซอง) Win
ราคา 45 บาท
รหัสสินค้า ป้ายชื่อคลิปแข็ง แนวตั้ง คลิปยูโร Win
ราคา 23 บาท