รหัสสินค้า XLWBK
ปากกาไวท์บอร์ด ซากุระ (SAKURA WHITE BOARD MARKER) รหัส XLWBK-# ใช้หัวปากกาคุณภาพ
รหัสสินค้า White Board Marker
จุดเด่นของเราคือ ไม่มีกลิ่นฉุน ! ไม่มีสารที่เป็นอันตรายหรือก่อมะเร็ง
รหัสสินค้า 13200053
ปากกาไวท์บอร์ด อาร์ทไลน์ No.70
รหัสสินค้า 500
ปากกาไวท์บอร์ด อาร์ตไลน์ 500
รหัสสินค้า SAKURA 3x26m. ซากุระ 3
กระดาษบวกเลขปอนด์ ประเภทกระดาษ : 1 ชั้น ความหนากระดาษ : 60 แกรม ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) : 75 มม. x 26 เมตร บรรจุ 10 ม้วน / แพ็ค
รหัสสินค้า 01900040
ปากกาไวท์บอร์ดหัวตัด ตราไพล็อต
รหัสสินค้า 517
ปากกาไวท์บอร์ด อาร์ตไลน์ 517
รหัสสินค้า TPM-c19
สันเกลียวพลาสติกขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน เข้าเล่มเอกสารได้ 160 แผ่น (80 แกรม) สันเกลียวสีแดง จำนวน 21 ห่วง/อัน ขนาดสันเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ความยาวสันเกลียว 12 นิ้ว ขนาดสินค้ารว
รหัสสินค้า G-01
ที่เจาะบัตร
รหัสสินค้า 95B0
ราคา 38,500 บาท
รหัสสินค้า 8850892044901
แผ่นใส วิคเตอร์ สำหรับอิงค์เจ็ท 100 ไมครอน A4 (กล่อง 50 แผ่น) - แผ่นใสสำหรับพิมพ์บนเครื่องอิงค์เจ็ท - ขนาดแผ่นใส 210×297 มม.(A4) - ความหนาแผ่นใส 100 ไมครอน - จำนวน 1 กล่อง - บรรจุกล่อง 50 แผ