รหัสสินค้า NO.64 A4
ผลิตจาก PVC ใส 400 ไมครอน ขนาดสินค้า:กว้าง31xยาว21.6xหนา0.1ซ.ม. สำหรับใส่เอกสารคู่มือการทำงานและประกาศต่าง ๆ หน่วยขาย : โหล
รหัสสินค้า NO.56
รายละเอียดย่อ : ผลิตจาก PVC ใส 400 ไมครอน ขนาดสินค้า:กว้าง19.3xยาว13.5xหนา0.1ซ.ม. สำหรับใส่เอกสารคู่มือการทำงานและประกาศต่าง ๆ
รหัสสินค้า NO.55
รายละเอียดย่อ : ผลิตจาก PVC ใส 400 ไมครอน ขนาดสินค้า:กว้าง26.7xยาว18.8xหนา0.1ซ.ม. สำหรับใส่เอกสารคู่มือการทำงานและประกาศต่าง ๆ
รหัสสินค้า NO.54
รายละเอียดย่อ : ผลิตจาก PVC ใส 400 ไมครอน ขนาดสินค้า:กว้าง37.7xยาว26.7xหนา0.1ซ.ม. สำหรับใส่เอกสารคู่มือการทำงานและประกาศต่าง ๆ
รหัสสินค้า NO.65
รายละเอียดย่อ : ผลิตจาก PVC ใส 400mc สำหรับใส่เอกสารคู่มือการทำงานและประกาศต่าง ๆ ขนาดสินค้า กว้างxยาวxหนา :21x14.8x0.1cm.
รหัสสินค้า NO.67
รายละเอียดย่อ : ผลิตจาก PVC ใส 400 ไมครอน ขนาดสินค้า:กว้าง10.5xยาว7.4xหนา0.1ซ.ม. สำหรับใส่เอกสารคู่มือการทำงานและประกาศต่าง ๆ
รหัสสินค้า NO.66
ผลิตจาก PVC ใส 400 ไมครอน ขนาดสินค้า:กว้าง14xยาว11.2xหนา0.1ซ.ม. สำหรับใส่เอกสารคู่มือการทำงานและประกาศต่าง ๆ
รหัสสินค้า NO.63 A3
ผลิตจาก PVC ใส 400 ไมครอน ขนาดสินค้า:กว้าง43.2xยาว30.6xหนา0.1ซ.ม. สำหรับใส่เอกสารคู่มือการทำงานและประกาศต่าง ๆ หน่วยขาย : โหล
รหัสสินค้า CC-101
ราคา 67 บาท
รหัสสินค้า ไบน์เดอร์แม็กซ์ 01043
ราคา 37 บาท
รหัสสินค้า JP-402->407
ราคา 360 บาท/โหล
รหัสสินค้า HIC306426
ราคา : 1,050 บาท