รหัสสินค้า TPM-c08
สันเกลียวพลาสติกขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน เข้าเล่มเอกสารได้ 40 แผ่น (80 แกรม) สันเกลียวสีแดง จำนวน 21 ห่วง/อัน ขนาดสันเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ความยาวสันเกลียว 12 นิ้ว
รหัสสินค้า TPM-c10
สันเกลียวพลาสติกขนาด A4 วัสดุคุณภาพ ขนาดมาตรฐาน เข้าเล่มเอกสารได้ 50 แผ่น (80 แกรม) สันเกลียวสีแดง จำนวน 21 ห่วง/อัน ขนาดสันเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ความยาวสันเกลียว 12 นิ้ว ขนาดสินค้ารวม
รหัสสินค้า เบนน่อน BN-08
ราคา 150 บาท
รหัสสินค้า LSF-G1
ราคา : 750 บาท
รหัสสินค้า LSF-SL1
ราคา : 750 บาท
รหัสสินค้า HK-F01
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า 25-OS9002
ราคา 150 บาท
รหัสสินค้า TPM-S1-1
ราคาพิเศษ