รหัสสินค้า B-15
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า MT17
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า B18
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า ็HW24
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า HW22
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า RBD-B5 (257x182 mm.)
ผลิตจาก PVC ใสหนา ไม่เป็นรอยหรือแตกหักง่าย ซองเปิดทางด้านยาว ขนาด B5 257x182 mm.
รหัสสินค้า RBD-B4 (364x257 mm.)
ผลิตจาก PVC ใสหนา ไม่เป็นรอยหรือแตกหักง่าย ซองเปิดทางด้านยาว ขนาด B4 364x257 mm.
รหัสสินค้า RBD-A3 (297X420 mm)
ผลิตจาก PVC ใส ทนทาน ไม่เป็นรอย หรือแตกหักง่าย ซองเปิดทางด้านยาว บรรจุ 20แผ่น/กล่อง ขนาด 297X420 mm
รหัสสินค้า RBD - CA4 (297X210 mm.)
ผลิตจาก PVC ใสหนา ไม่เป็นรอยหรือแตกหักง่าย ซองเปิดทางด้านยาว ขนาด 297X210 mm.(A4)
รหัสสินค้า PK Card Case A4
ราคา 38 บาท
รหัสสินค้า NO.43
710 บาท / โหล
รหัสสินค้า NO.44
325 บาท/โหล