รหัสสินค้า HW22
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า RBD-B5 (257x182 mm.)
ผลิตจาก PVC ใสหนา ไม่เป็นรอยหรือแตกหักง่าย ซองเปิดทางด้านยาว ขนาด B5 257x182 mm.
รหัสสินค้า RBD-B4 (364x257 mm.)
ผลิตจาก PVC ใสหนา ไม่เป็นรอยหรือแตกหักง่าย ซองเปิดทางด้านยาว ขนาด B4 364x257 mm.
รหัสสินค้า RBD-A3 (297X420 mm)
ผลิตจาก PVC ใส ทนทาน ไม่เป็นรอย หรือแตกหักง่าย ซองเปิดทางด้านยาว บรรจุ 20แผ่น/กล่อง ขนาด 297X420 mm
รหัสสินค้า RBD - CA4 (297X210 mm.)
ผลิตจาก PVC ใสหนา ไม่เป็นรอยหรือแตกหักง่าย ซองเปิดทางด้านยาว ขนาด 297X210 mm.(A4)
รหัสสินค้า PK Card Case A4
ราคา 38 บาท
รหัสสินค้า NO.43
710 บาท / โหล
รหัสสินค้า NO.44
325 บาท/โหล
รหัสสินค้า CARD CASE พีพี A4 ตรา ORCA
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า NO.84
ราคา 875 บาท/โหล
รหัสสินค้า SDI 1213
ราคา 66 บาท
รหัสสินค้า SDI 1215
ราคา 71 บาท