รหัสสินค้า 125/110X160
พลาสติกเคลือบบัตรคุณภาพดี ทนความร้อน ใช้สำหรับเคลือบการ์ด ,รูป ,นามบัตร ความหนา 125 ไมครอน ขนาด 11.0 × 16.0 ซม. บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
รหัสสินค้า 125/220X370
พลาสติกเคลือบบัตรคุณภาพดี ทนความร้อน ใช้สำหรับเคลือบการ์ด ,รูป ,นามบัตร ความหนา 125 ไมครอน ขนาด 22.0 × 37.0 ซม. บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
รหัสสินค้า 150/303X426
พลาสติกเคลือบบัตรคุณภาพดี ทนความร้อน ใช้สำหรับเคลือบการ์ด ,รูป ,นามบัตร ความหนา 150 ไมครอน ขนาด 30.3 × 42.6 ซม. บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
รหัสสินค้า 150/65X95
พลาสติกเคลือบบัตรคุณภาพดี ทนความร้อน ใช้สำหรับเคลือบการ์ด ,รูป ,นามบัตร ความหนา 150 ไมครอน ขนาด 6.5 × 9.5 ซม. บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
รหัสสินค้า 150/70X100
พลาสติกเคลือบบัตรคุณภาพดี ทนความร้อน ใช้สำหรับเคลือบการ์ด ,รูป ,นามบัตร ความหนา 150 ไมครอน ขนาด 7.0 × 10.0 ซม. บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
รหัสสินค้า 150/60X90
พลาสติกเคลือบบัตรคุณภาพดี ทนความร้อน ใช้สำหรับเคลือบการ์ด ,รูป ,นามบัตร ความหนา 150 ไมครอน ขนาด 6.0 × 9.0 ซม. บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
รหัสสินค้า 250/75X110
พลาสติกเคลือบบัตรคุณภาพดี ทนความร้อน ใช้สำหรับเคลือบการ์ด ,รูป ,นามบัตร ความหนา 250 ไมครอน ขนาด 7.5 × 11.0 ซม. บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
รหัสสินค้า 250/60X90
พลาสติกเคลือบบัตรคุณภาพดี ทนความร้อน ใช้สำหรับเคลือบการ์ด ,รูป ,นามบัตร ความหนา 250 ไมครอน ขนาด 6.0 × 9.0 ซม. บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
รหัสสินค้า 250/65X95
พลาสติกเคลือบบัตรคุณภาพดี ทนความร้อน ใช้สำหรับเคลือบการ์ด ,รูป ,นามบัตร ความหนา 250 ไมครอน ขนาด 6.5 × 9.5 ซม. บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
รหัสสินค้า HA-470
ราคา 890 บาท/โหล
รหัสสินค้า A4-125
พลาสติกเคลือบบัตร
รหัสสินค้า รุ่น VA-470
ราคา 850 บาท/โหล