รหัสสินค้า พลาสติกเคลือบบัตร (กล่อง 100 แผ่น) B150/60X90
ราคา : 80 บาท
รหัสสินค้า edding 8280
ราคา : 155 บาท
รหัสสินค้า e8040
ราคา 57 บาท
รหัสสินค้า เครื่องเหลาดินสอ
เครื่องเหลาดินสอ
รหัสสินค้า SDI 0170
ราคา 1,900 บาท
รหัสสินค้า SDI 0174B
ราคา 380 บาท
รหัสสินค้า SDI รุ่น 0172B
ราคา 2,240 บาท
รหัสสินค้า ไบน์เดอร์แม็กซ์ 01261
ราคา 174 บาท
รหัสสินค้า ไบน์เดอร์แม็กซ์ 01262
ราคา 287 บาท
รหัสสินค้า กรรไกร
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า e8030
ราคา 70 บาท
รหัสสินค้า e8010
วิธีใช้งาน : ปากกาเขียนฟิล์มเอ็กซเรย์ edding 8010 สำหรับเขียนบนฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ไมโครฟิล์ม แผ่นสไลด์ หรือพลาสติก เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการแพทย์ โรงพยาบาล ห้อง Lab