รหัสสินค้า FPT A4
ราคา : 1,590 บาท
รหัสสินค้า FNP A4
ราคา : 1,250 บาท
รหัสสินค้า FNTA4
ราคา : 920 บาท
รหัสสินค้า RPT- 520
ราคา : 4,500 บาท
รหัสสินค้า RPT-380
ราคา : 2,200 บาท
รหัสสินค้า พลาสติกเคลือบบัตร (กล่อง 100 แผ่น) B150/70X100
ราคา : 105 บาท
รหัสสินค้า พลาสติกเคลือบบัตร (กล่อง 100 แผ่น) B150/65X95
ราคา : 95 บาท
รหัสสินค้า พลาสติกเคลือบบัตร (กล่อง 100 แผ่น) B150/60X90
ราคา : 80 บาท
รหัสสินค้า edding 8280
ราคา : 155 บาท
รหัสสินค้า e8040
ราคา 57 บาท
รหัสสินค้า e8030
ราคา 70 บาท
รหัสสินค้า e8010
วิธีใช้งาน : ปากกาเขียนฟิล์มเอ็กซเรย์ edding 8010 สำหรับเขียนบนฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ไมโครฟิล์ม แผ่นสไลด์ หรือพลาสติก เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการแพทย์ โรงพยาบาล ห้อง Lab