รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 1215FA-H
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน รับรองมาตรฐาน มอก.716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 1215FA-H(23/15) แนะนำใช้กับเครื่องเย็บรุ่น : HD-12N/17, 12N/24, 12L/17, 12F เย็บกระดาษได้หนา : 90
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 10-1M
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน เย็บได้นุ่มมือ สะดวกในการใช้งาน ได้มาตรฐาน มอก. 716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 10-1M แนะนำใช้กับเครื่องเย็บ : สามารถใช้กับเครื่องเย็บขนาดกลางได้ทุก
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 35-1M
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน เย็บได้นุ่มมือ สะดวกในการใช้งาน ได้มาตรฐาน มอก. 716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 35-1M(26/6) แนะนำใช้กับเครื่องเย็บ : สามารถใช้ได้กับเครื่องเย็บขนาดก
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 1210FA-H
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน รับรองมาตรฐาน มอก.716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 1210FA-H(23/10) แนะนำใช้กับเครื่องเย็บรุ่น : HD-12N/13, 12N/17, 12N/24, 12L/17, 12F เย็บกระดาษได้ห
รหัสสินค้า แม็กซ์ 10-1M
ราคา 170 บาท
รหัสสินค้า 202-005
ลวดเย็บ แม็กซ์ FA-H
รหัสสินค้า ราปิด 140/8
ราคา 155 บาท
รหัสสินค้า Color Slim สีกรม
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า รุ่น Ultra Slim - OH-373-104
ราคาพิเศษ