รหัสสินค้า แม็กซ์ HD-88
ราคา 225 บาท
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 1224FA-H
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน รับรองมาตรฐาน มอก.716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 1224FA-H(23/24) แนะนำใช้กับเครื่องเย็บรุ่น : HD-12N/24 เย็บกระดาษได้หนา : 170 – 250 แผ่น (80 แกรม)
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 1220FA-H
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน รับรองมาตรฐาน มอก.716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 1220FA-H(23/20) แนะนำใช้กับเครื่องเย็บรุ่น : HD-12N/24 เย็บกระดาษได้หนา : 120 – 200 แผ่น (80 แกรม)
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 1217FA-H
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน รับรองมาตรฐาน มอก.716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 1217FA-H(23/17) แนะนำใช้กับเครื่องเย็บรุ่น : HD-12N/17, 12N/24, 12L/17, 12F เย็บกระดาษได้หนา : 120
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 1208FA-H
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน รับรองมาตรฐาน มอก.716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 1208FA-H(23/8) แนะนำใช้กับเครื่องเย็บรุ่น : HD-12N/13, 12N/17, 12N/24, 12L/17, 12F, TG-HC เย็บกระด
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 3-1M
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน เย็บได้นุ่มมือ สะดวกในการใช้งาน ได้มาตรฐาน มอก. 716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 3-1M แนะนำใช้กับเครื่องเย็บ MAX รุ่น : HD-50, HD-50R, HD-50F, HD50-D
รหัสสินค้า GBC 3000L
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 1215FA-H
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน รับรองมาตรฐาน มอก.716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 1215FA-H(23/15) แนะนำใช้กับเครื่องเย็บรุ่น : HD-12N/17, 12N/24, 12L/17, 12F เย็บกระดาษได้หนา : 90
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 10-1M
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน เย็บได้นุ่มมือ สะดวกในการใช้งาน ได้มาตรฐาน มอก. 716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 10-1M แนะนำใช้กับเครื่องเย็บ : สามารถใช้กับเครื่องเย็บขนาดกลางได้ทุก
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 35-1M
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน เย็บได้นุ่มมือ สะดวกในการใช้งาน ได้มาตรฐาน มอก. 716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 35-1M(26/6) แนะนำใช้กับเครื่องเย็บ : สามารถใช้ได้กับเครื่องเย็บขนาดก
รหัสสินค้า ลวดเย็บ แม็กซ์ 1210FA-H
ผลิตจากเส้นลวดมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัดเวลาใช้งาน รับรองมาตรฐาน มอก.716-2532 ลวดเย็บเบอร์ : 1210FA-H(23/10) แนะนำใช้กับเครื่องเย็บรุ่น : HD-12N/13, 12N/17, 12N/24, 12L/17, 12F เย็บกระดาษได้ห