รหัสสินค้า ป้ายชื่อ แนวตั้ง (1x50) แพนด้า S08E
ราคา 400 บาท/แพ็ค 50 ใบ
รหัสสินค้า ป้ายชื่อแนวนอน (แพ็ค50อัน) แพนด้า S09E
ราคา 400 บาท/แพ็ค 50 ใบ
รหัสสินค้า F54
ซองซิปพลาสติกแนวนอน
รหัสสินค้า 25-DC4085-P
ราคา 179 บาท
รหัสสินค้า S118
แฟ้มซองผูกขยายข้าง
รหัสสินค้า ไบน์เดอร์แม็กซ์ 01231-0
ราคา 120 บาท
รหัสสินค้า 412
แฟ้มซอง พีพี
รหัสสินค้า ไบน์เดอร์แม็กซ์ WP-10
ราคา 150 บาท
รหัสสินค้า Win 8 × 10.2 cm.
ราคา 6 บาท
รหัสสินค้า AWT90969
ราคา 600/แพ็ค
รหัสสินค้า Win 7.4 × 11 cm
ราคา 9 บาท