รหัสสินค้า เทปกาวย่น 18 มม.x18 ม. (แพ็ค5ม้วน) นิตโต้ 720
ราคา 195 บาท/แพ็ค 5 ม้วน
รหัสสินค้า ซองน้ำตาล KA ซิลิคอน 10x13" (10 ซอง/แพ็ค) 555
ราคา 50 บาท
รหัสสินค้า ซองน้ำตาล KA ซิลิคอน 9x12 3/4" (10 ซอง/แพ็ค) 555
ราคา 42 บาท
รหัสสินค้า ซองน้ำตาล KA ซิลิคอน 7x10" (10 ซอง/แพ็ค) 555
ราคา 30 บาท
รหัสสินค้า ซองกันกระแทก C4 22.9x32.4 ซม. AAA
ราคา 22 บาท
รหัสสินค้า ซองกันกระแทก C5 16.2x22.9 ซม. AAA
ราคา 18 บาท
รหัสสินค้า ซองขยายข้าง KI 11x17" (แพ็ค2ซอง) 555
ราคา 28 บาท
รหัสสินค้า ซองขยายข้าง KI C4 (แพ็ค2ซอง) 555
ราคา 20 บาท
รหัสสินค้า ซองขาวซิลิคอน 9x12 3/4" 120 แกรม (แพ็ค5ซอง) 555
ราคา 30 บาท
รหัสสินค้า ซองขาวซิลิคอน 7x10" 120 แกรม (แพ็ค5ซอง) 555
ราคา 22 บาท
รหัสสินค้า กระดาษกาวย่น แกน 3" 1"x24 y. ใบโพธิ์
ราคา 25 บาท