รหัสสินค้า ซองกันกระแทก C5 16.2x22.9 ซม. AAA
ราคา 18 บาท
รหัสสินค้า ซองขยายข้าง KI 11x17" (แพ็ค2ซอง) 555
ราคา 28 บาท
รหัสสินค้า ซองขยายข้าง KI C4 (แพ็ค2ซอง) 555
ราคา 20 บาท
รหัสสินค้า ซองขาวซิลิคอน 9x12 3/4" 120 แกรม (แพ็ค5ซอง) 555
ราคา 30 บาท
รหัสสินค้า ซองขาวซิลิคอน 7x10" 120 แกรม (แพ็ค5ซอง) 555
ราคา 22 บาท
รหัสสินค้า กระดาษกาวย่น แกน 3" 1"x24 y. ใบโพธิ์
ราคา 25 บาท
รหัสสินค้า กระดาษกาวย่น แกน 3" 1/2"x24 y. ใบโพธิ์
ราคา 17 บาท
รหัสสินค้า กระดาษกาวย่น แกน 3" 1 1/2"x24y. ใบโพธิ์
ราคา 35 บาท
รหัสสินค้า เทปใส แกน 1 นิ้ว 1 นิ้วx36 หลา (แพ็ค5ม้วน) สก๊อตช์ 500
ราคา 135 บาท
รหัสสินค้า แกน 1 นิ้ว 1/2 นิ้วx36 หลา สก๊อตช์ 500
ราคา 135 บาท
รหัสสินค้า สก๊อตช์ 500
ราคา 135 บาท