รหัสสินค้า ET8500
ราคา : 7,500 บาท
รหัสสินค้า ไบน์เดอร์แม็กซ์ V-58
ราคา 35 บาท
รหัสสินค้า NF-401
ราคา 380 บาท/โหล
รหัสสินค้า NF-402
ราคา 380 บาท/โหล
รหัสสินค้า 202F
ราคา 175 บาท/โหล
รหัสสินค้า 400F
ราคา 340 บาท/โหล
รหัสสินค้า Cosmic-2 A3
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า NA-301
ราคา 485 บาท
รหัสสินค้า ฮิค HPB-240
ราคา 17,000 บาท
รหัสสินค้า 403A
รายละเอียดย่อ : ผลิตจาก PP คุณภาพดี หนา 200mc ลายกระจก กระดุม 2เม็ด ขยายข้าง ทำให้เก็บเอกสารได้ในปริมาณมาก สำหรับใส่เอกสารขนาด A3 หรือเล็กกว่า สะดวก ใช้ง่าย เก็บและคัดแยกเอกสาร ได้เป็นหมวดหมู่ ขนาดส
รหัสสินค้า NA-201
ราคา : 465 บาท