รหัสสินค้า A3 หนา 200ไมครอน
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า A3 หนา 250ไมครอน
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า LMPM 32/A4
ราคาพิเศษ
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง A4 บีบี
ราคา 18 บาท (มีรายการส่งเสริมการขายโปรดติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง A3 บีบี
ราคา 36 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง A5 บีบี
ราคา 14 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง A6 บีบี
ราคา 11 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย โปรดติดต่อพนักงาน )
รหัสสินค้า OST 207Q
ราคา 125 บาท/โหล
รหัสสินค้า 654B
ราคา 212/โหล
รหัสสินค้า 652F
ราคา 270 บาท/โหล