รหัสสินค้า คลิปพลาสติกติดบัตร สีน้ำเงิน (คลิปเอเชีย)
ราคา 3.5 บาท/ชิ้น
รหัสสินค้า คลิปพลาสติกติดบัตร สีแดง (คลิปเอเชีย)
ราคา 3.5 บาท/ชิ้น
รหัสสินค้า คลิปพลาสติกติดบัตร สีเหลือง (คลิปเอเชีย)
ราคา 3.5 บาท/ชิ้น
รหัสสินค้า คลิปพลาสติกติดบัตร สีเขียว (คลิปเอเชีย)
ราคา 3.5 บาท/ชิ้น
รหัสสินค้า สติกเกอร์กระดาษคราฟท์ A4
ราคา 200 บาท
รหัสสินค้า สติกเกอร์พลาสติกใสเลเซอร์ A4
ราคา 230 บาท
รหัสสินค้า ไลเนอร์ LN-801
ราคา 125 บาท
รหัสสินค้า คลิปพลาสติกติดบัตร สีชมพู (คลิปเอเชีย)
ราคา 3.5 บาท/ชิ้น
รหัสสินค้า คลิปพลาสติกติดบัตร สีเทา (คลิปเอเชีย)
ราคา 3.5 บาท/ชิ้น
รหัสสินค้า โอฟ่า A-1
ราคา 145 บาท
รหัสสินค้า AL-SR
ราคา 85 บาท