รหัสสินค้า DX-561
ราคา 560 บาท/โหลชุด
รหัสสินค้า CA-A6
ราคา 12 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง A7 แพนด้า
ราคา 10 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง B4 แพนด้า
ราคา 29 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า ซองพลาสติกแข็ง B5 แพนด้า
ราคา 21 บาท (มีรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อพนักงาน)
รหัสสินค้า YSA4
ราคา
รหัสสินค้า โอฟ่า SAC-1
ราคา 240 บาท
รหัสสินค้า AL-100P
ราคา 20 บาท
รหัสสินค้า JP-145
ราคา 120 บาท/โหล
รหัสสินค้า DX-710
ราคา 620 บาท/โหลชุด
รหัสสินค้า DX-791
ราคา 1,650 บาท